Wyposażenie dla ducha

Wyposażenie dla ducha

Wygląd mieszkania z jednej strony stanowi odzwierciedlenie stanu ducha, nastawienia do życia i kreatywności domowników. Jednocześnie wpływa na nastrój mieszkających w jego otoczeniu ludzi oraz osób ich odwiedzających. Nie może zatem dziwić fakt, że współczesne meble stanowią coraz częściej efekt współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Nie tylko projektantów, ale również psychologów. Specjaliści od zdrowia, także tego psychicznego, dokładają swoje trzy grosze do tworzenia przestrzeni przyjaznych twórczemu życiu, kreatywności, ale także zapewniających relaks i prawdziwy wypoczynek. W ten sposób przestrzeń w domu staje się świadomie budowanym środowiskiem. Stanowi odzwierciedlenie nie tylko stylu życia, ale jest dopasowywana także do zainteresowań oraz indywidualnych osobowości. Ważne jest, aby każdej jednostce zapewnić możliwie najlepsze i najbardziej spójne z jej charakterem warunki do codziennego życia. Przykładowo meble przeznaczone dla dzieci często projektowane są w oparciu o sugestie rodziców, znających preferencje młodego pokolenia.