Warto zapoznać się z kodeksem cywilnym

Warto zapoznać się z kodeksem cywilnym

Kodeks cywilny jasno określa jakie są prawa i obowiązki wynajmującego, jak również najemcy. Warto się z nimi zapoznać, aby potem nie było niemiłych niespodzianek ani konfliktów. Każda ze stron woli mieć prawa, a co do obowiązków, chciałaby je jak najbardziej ograniczyć. Jednak jak w każdej dziedzinie życia istnieją powinności, które chcąc nie chcąc musimy zaakceptować i stosować się do nich. Każdy wynajmujący ma prawo do pobierania czynszu, a najemca obowiązek jego płacenia. Właściciel musi odprowadzać odpowiedni podatek, żeby wszystko odbywało się zgodnie z prawem. Najemca natomiast ma obowiązek utrzymywanie lokalu w stanie nie pogorszonym, od tego w jakim został mu przekazany. Ma prawo do spokoju i dość dużej swobody. Właściciel nie może go nachodzić, kiedy tylko ma na to ochotę. Wynajmujący powinien zapewnić podstawowy standard mieszkaniowy, wykonywać remonty i naprawy leżące w jego gestii. Najemca natomiast musi dbać o dobytek, czyli rzeczy materialne właściciela lokalu, przykładowo kuchenka gazowa, pralka, meble. Wszystko, to co do niego należy. Ważnym jest, aby w jakichkolwiek niezgodnościach umieć dogadywać się nawzajem, czasem pójść na kompromis. Praktycznie w umowie zawartej między obiema stronami najważniejsze sprawy powinny być wpisane. Dzięki czemu unikniemy jakichkolwiek konfliktów.