Umowa przy wynajmie chroni prawnie obie zainteresowane strony

Umowa przy wynajmie chroni prawnie obie zainteresowane strony

Przy wynajmowaniu naszego mieszkania powinniśmy spisać umowę z najemcą. Niektóre osoby nie robią tego, unikając w ten sposób płacenia podatków, jednak jest to bardzo ryzykowne. Kary pieniężne są wysokie, a dodatkowo, jeśli najemca nam nie zapłaci, nie będziemy wiarygodni dla sądu, czyli poniesiemy same straty. Spisując umowę, jak w przypadku każdego takiego rodzaju dokumentu, pierwsze co robimy to wpisujemy dane adresowe lokalu i oświadczamy, że jesteśmy prawnymi właścicielami nieruchomości. Następne punkty, to stawka za czynsz, oznaczenie, kto będzie opłacał rachunki za gaz, wodę, czy prąd elektryczny. Jeśli pobieramy zaliczkę, również musi być o tym wzmianka w dokumencie. Jeżeli oprócz obowiązków i praw wyznaczonych przez kodeks cywilny, mamy jakieś inne szczególne żądania, powinniśmy jak najbardziej wyszczególnić je właśnie w umowie. Jest to ważne, aby w późniejszym czasie nie było na tym tle jakichkolwiek konfliktów i niesnasek. Każda ze stron, jeśli zgadza się ze wszystkim, co jest napisane w kontrakcie, podpisuje go i otrzymuje po jednym egzemplarzu. Tak wynajmujący, jak i najemca są zobowiązani z wywiązywania się z umowy, która jest aktem prawnym i dzięki temu, wszelkie większe problemy, przykładowo nie płacenie czynszu, czy zdewastowanie lokalu, rozwiązuje się przy pomocy sądu cywilnego.