Style w architekturze

Style w architekturze

Architektura zmieniała się znacząco, na łamach historii wykształciła wiele istotnych stylów, jakie sprawiły, że zajmujemy się niekiedy nawet badaniami na jej temat. Szczególnie zainteresowani owymi przemianami są historycy sztuki. Wielu z nich ma miejsca, w jakich stara się działać, a mogą to być przykładowo biblioteki, jakie mieszczą opasłe tomy ksiąg z opisami, które zachodziły w danym budynku, czy też kościele. Tych styli jest bardzo wiele, ale dzielone są one na podstawowe zagadnienia, na te elementy, jakie wykształciła starożytność, później średniowiecze, a dopiero na samym końcu czasy najnowsze. Jeżeli chcemy pozyskać wiedzę na powyższy temat wystarczy wypożyczyć książki, których jest niezliczenia wiele, a są takie, jakie zawierają wiedzę w pigułce. Architekci projektujący ówczesne domy, niekiedy znacząco się inspirują tym, co powstało już lata temu. Jeśli takowe inspiracje są odniesieniem do tego co już było, mamy do czynienia z neostylami. Te zaś w XIX i XX, a obecnie XXI wieku, pojawiają się najczęściej, jako odniesienia do minionych wieków.