Spółdzielnie mieszkaniowe dbają o nasz komfort

Spółdzielnie mieszkaniowe dbają o nasz komfort

Często zdarza się, przede wszystkich w blokach mieszkalnych, że należymy do spółdzielni mieszkaniowej. Zakupiliśmy lokal za nasze własne pieniądze, ale pomimo tego, mamy w tej sytuacji pewne ograniczenia własnościowe. Spółdzielnie mieszkaniowe, są jak najbardziej potrzebne. Zajmują się zarządzaniem budynku, w którym jest kilka lub kilkadziesiąt mieszkań. Do obowiązków pracowników spółdzielni należy dbanie o wszelkiego rodzaju sprawy administracyjne, porządkowe, remontowe itp.. Każdy właściciel mieszkania podlegający tej instytucji jest zobowiązany do płacenia czynszu, który obejmuje wszystkie prace związane z utrzymaniem budynku w dobrej kondycji, w czystości, a także opłata za zimowe ogrzewanie mieszkań. Jeżeli któryś z mieszkańców nie płaci odpowiedniej kwoty, spółdzielnia mieszkaniowa na początku wysyła upomnienia. Jeśli jednak osoba zalega z opłatami dłuższy czas może zostać wyeksmitowana, a jej lokal zostanie zlicytowany. Dotyczy to również osób które zachowują się w karygodny sposób, przykładowo urządzają pijackie burdy. Oczywiście najpierw są zawiadomienia i prośby o spokój i porządek, ale jeśli to nie skutkuje, spółdzielnia ma prawo, takiego delikwenta wyrzucić z mieszkania, po otrzymaniu wyroku sądowego. Ogólnie spółdzielnie dbają o zewnętrzną część budynków, klatki schodowe i całą administrację mieszkaniową.