Schody i półpiętra w domach

Schody i półpiętra w domach

Schody są konstrukcją aby połączyć kilka przestrzeni, które są rozmieszczone na różnej wysokości. Są złożone ze schodków i półpięter. Schody stałe składają się z odcinków, które są pochylonymi elementami, na których opierają się schodki. Półpiętra są poziomymi elementami, na których kończy się dany odcinek schodów. Schodki to elementy odcinka schodów, na których stawia się nogi. Ponadto, każdy odcinek schodów zwykle posiada poręcz, czyli osłonę bezpieczeństwa, aby nie spaść a także aby ułatwić wchodzenie. Schodki opierają się na strukturze, zrobionej na zasadzie pochylonych belek, która może być zrobiona z różnych materiałów, takich jak drewno, stal, beton itd. Wchodzenie po schodach powinno być możliwe w sposób rytmiczny, aby uniknąć upadków. Z tego względu ich nachylenie musi być stałe. To znaczy że proporcja geometryczna między głębokością schodka i jego wysokością musi być stała. Odpowiednią normą w konstrukcji schodów jest to,aby nie przekraczały 16 schodków na każdym odcinku. Szerokość schodka powinna być większa niż 80 cm.