Pokoje dzienne i salony w naszych domach

Pokoje dzienne i salony w naszych domach

Pokój dzienny lub salon jest pokojem przeznaczonym do przyjmowania odwiedzin, czytania, oglądania telewizji i wykonywania innych czynności. W domach mieszkalnych i współczesnych apartamentach, pokój dzienny zastąpił dawny salon. Określenie to wyznacza wysiłek architektów i konstruktorów XX wieku do wyciągnięcia salonu z jego skojarzeń formalnych i zamianę go w wygodny pokój i bardzo przytulny dla jego mieszkańców i odwiedzających. Pokój dzienny skupia teraz czynności życia rodzinnego, ponieważ chodzi o obszerną przestrzeń, która zbiera w sobie fizyczne cechy charakterystyczne bardzo wygodne, i może być przeznaczony rozrywki. Na ogół, pokój dzienny jest wyposażony w jedną lub wiele sof, krzeseł, stołów, telewizor, wieżę, półki i inne meble. Pokój dzienny w niektórych krajach wyposażony był tradycyjnie w otwarty kominek, chociaż w wielu zamieniono go w ostatnich latach w ogrzewanie gazowe. W wielu domach, pokój dzienny zarezerwowany jest do bardziej spokojnej formy rozrywki, podczas gdy pokój rodzinny służy do czynności zwyczajowych.