Piecyki dostarczające energię

Aby w domu można było wykonywać jakiekolwiek czynności, muszą w nim panować odpowiednie warunki energetyczne. Do każdego domu musi być doprowadzony gaz, dzięki któremu budynek mieszkalny może być ogrzewany, a także woda, która jest jednym z podstawowych surowców na świecie, niezbędnym każdemu człowiekowi do życia. Instalacja gazowa musi być odpowiednio poprowadzona. Dom może być ogrzewany na różne sposoby. Można to robić zarówno poprzez wielkie piece znajdujące się w kotłowniach. Tego typu rozwiązania mają miejsce na ogół w budynkach o dużej wielkości, gdzie niezbędne jest dostarczenie energii do dużej powierzchni użytkowej. Do opalania w takich piecach używa się drewna, a także innych łatwopalnych materiałów, jak na przykład trociny i papier. W mniejszych domach jednorodzinnych do ogrzewania służą najczęściej, mające niewielkie rozmiary piecyki gazowe. W przypadku starszych piecyków gazowych zachodziło ryzyko zatrucia się tlenkiem węgla, jednak w nowoczesnych piecach, to ryzyko jest zminimalizowane, gdyż wyposażone są one w odpowiednie systemy bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa, lecz także estetycznych nie umieszcza się obecnie piecyków gazowych w łazienkach, tak jak miało to miejsce w latach wcześniejszych. W biedniejszych gospodarstwach domowych mieszkania ogrzewa się piecami typu koza, których wadą jest wydobywanie się sporej ilości popiołów z ich wnętrza.