Nie za każdą nieruchomość płacimy podatki

Nie za każdą nieruchomość płacimy podatki

Czy jesteśmy osobami fizycznymi, czy prawnymi, każdy z nas ma obowiązek odprowadzania podatku od nieruchomości. Jeśli nabywamy właśnie jakiś budynek, czy grunt jesteśmy zobowiązani poinformować o tym urząd skarbowy w ciągu czternastu dni od tego zdarzenia. Później zaczynając od pierwszego dnia miesiąca, po którym staliśmy się właścicielami, mamy powinność płacenia podatku. Jeżeli pozbywamy się nieruchomości również musimy zgłosić to do odpowiedniego urzędu. Między wszystkimi rodzajami nieruchomości istnieją różnice w oprocentowaniu opłaty, za ich powierzchnię. Inną sumę zapłacimy za grunty, inną za budynki, czy budowle. Grunty podzielone są między innymi, na takie, na których jest prowadzona działalność gospodarcza, które są pod jeziorami, stawami, czy innymi zbiornikami wodnymi. Budynki i lokale również są traktowane zróżnicowanie. Najmniejszy podatek w tym wypadku zapłacimy za lokal mieszkalny, a najwięcej, za te, które przeznaczone są na prowadzenie w nich działalności gospodarczej. Istnieją jednakże pewne mienia nieruchome, które są zwolnione od płacenia podatków. Są to przykładowo budynki przeznaczone na szerzenie oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, czyli wszelkie szkoły, uczelnie, hale sportowe, obozowiska, następnie grunty ekologiczne, nieużytki, muzea, lotniska i wiele innych.