Nasza nieruchomość to nasza własność

Nasza nieruchomość to nasza własność

Nieruchomości dzielimy na kilka części, czyli na gruntowe, budynkowe i lokalowe. Nieruchomość gruntowa, to nic innego jak ziemia. O jakiejkolwiek powierzchni. Może być wykorzystywana pod uprawę wszelkiego rodzaju roślin, drzew, krzewów, czy również mogą na niej stać budynki. Jak każda nieruchomość, jest czyjąś własnością i jest opodatkowana. Nieruchomość budynkowa, czyli jak sama nazwa mówi w jej skład wchodzą wszystkie budynki. Mieszkalne, biurowe, do użytku publicznego i prywatnego. Jeśli chodzi o lokale, są to osobne pomieszczenia w budynkach. Każda nieruchomość oprócz tego, że ma właściciela i jest objęta podatkiem, musi posiadać także swoją własną księgę wieczystą. Ten dokument przekazuje nam wszelkie informacje, które potrzebne są do ustalenia miejsca położenia danej nieruchomości, dane jego właściciela, wszelkie wpisy o ograniczeniach, czy ciążących na niej hipotekach. Z własną nieruchomością możemy zrobić praktycznie wszystko, ważne, aby było to zgodne z prawem. Czyli ogólnie możemy ją sprzedać, wynająć, wydzierżawić, zapisać komuś w spadku, itp. działania. Na swojej ziemi mamy prawo postawić dom, oczywiście po wcześniejszym uzyskaniu do tego odpowiedniej zgody i uzbrojeniu gruntu. We własnym budynku możemy wykonywać remonty, różnego rodzaju przebudowy, udogodnienia. Najważniejsze byśmy byli prawnymi właścicielami danej nieruchomości.