Konstrukcje palafitów w krajach Amerykańskich

Konstrukcje palafitów w krajach Amerykańskich

Palafit jest budowlą mieszkalną, która opiera się na palach, i jest zbudowana nad zbiornikami wodnymi takimi jak jeziora i laguny, chociaż także buduje się je na brzegach morza, jak w przypadku niektórych obszarów Chile. W Argentynie setki domów, sklepów, szkół i budynków państwowych w delcie rzeki Parana są zbudowane na palach, ponieważ delta okresowo zalewana jest podczas powodzi. W Beninie, w miejscowości jeziornej Ganvie, istnieją jeszcze tysiące palafitów, które są domami rybaków, którzy łowią w tym jeziorze. Ta imponująca miejscowość jeziorna była założona przez osoby z różnego pochodzenia etnicznego, które uciekały od handlu niewolnikami, i używały wodę jako barierę bezpieczeństwa. Palafity są zbudowane z bambusa i innego drewna. W Belize, palafity są pomalowane na uderzające kolory, i są typową architekturą tego karaibskiego kraju. Z tego względu, że huragany często zalewają jego terytorium, i niektóre z ich miast są zbudowane nad bagnami, biedni i bogaci zwykle żyją w tego typu domach.