Domowe systemy alarmowe

Ludzie żyjący na świecie nie są doskonali, mają swoje wady i ograniczenia. Jedną z takich wad jest zazdrość i chęć posiadania przedmiotu lub większej ich ilości, które należą do innej osoby. Przemoc jest zjawiskiem występującym od początku istnienia ludzkości, a człowiek nie zawsze miał możliwości aby móc przed nią się bronić. Obecnie takie środki istnieją, nie są też trudno dostępne. Aby bronić się przed przemocą we własnym domu, ludzie wyposażają swoje mieszkania w różnego rodzaju systemy alarmowe. Tego rodzaju systemy występują pod wieloma postaciami. Mogą to być zarówno kamery monitorujące posesję, jak i otoczenie znajdujące się wokół niej i przekazujące odbierany sygnał do specjalnie zainstalowanych monitorów. Jednakże tego typu rozwiązanie wymaga stałego podglądu, co nie zawsze jest możliwe, a poza tym oko ludzkie czasami potrafi się mylić i nie widzi wszystkiego co należy. Innym rodzajem zabezpieczeń są czujniki ruchu, które podnoszą alarm, gdy niepożądana osoba znajdzie się w zasięgu ich działania. Ludzie instalują też wideofony, dzięki którym mieszkaniec domu może sprawdzić, kto przychodzi do niego w odwiedziny. W domach instalowane są także alarmy zabezpieczające drzwi, okna i wszelkie inne wejścia, dzięki czemu w przypadku sforsowania takich zabezpieczeń rozlega się sygnał alarmowy.