Strona główna  | Kontakt  | Mapa serwisu  | BIP Biuletyn Informacj Publicznej  | RSS  | Wersja Tekstowa (WAI)  | English English Version
GUS - Główny Urząd Statystyczny

 WYDARZENIA

Formularz elektroniczny NSP on-line

 

Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18.
800 800 800   - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
22 44 44 777  - numer dla połączeń z telefonów komórkowych  płatny zgodnie z cennikiem operatoraUwaga:
1.04 – 16.06.2011 r.
  samospis internetowy
8.04 – 30.06.2011 r.  wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez rachmistrzów i wywiady telefoniczne
16.05 – 15.06.2011 r.  spisywane są Obiekty Zbiorowego Zakwaterowania


Pilna informacja
2011-06-08


Pilna informacja w związku z docierającymi do Głównego Urzędu Statystycznego doniesieniami dotyczącymi odpłatnego wpisu do "Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców"... 

czytaj dalej »


  AKTUALNOŚCI zobacz wcześniejsze 
 
2011-06-13

W okresie styczeń – kwiecień br.  eksport  w  cenach  bieżących  wyniósł  166,2 mld  zł, a  import  179,1  mld zł. W  porównaniu  z  analogicznym  okresem  ub.  roku  eksport zwiększył się   o 13,4%, a import o 10,9%. Ujemne  saldo  ukształtowało  się  na  poziomie  12,9  mld zł  (w analogicznym okresie ub. roku minus 14,9 mld zł).

2011-06-10

Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach kraju imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności.

2011-06-10

W 2010 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz drugi roczne badanie, podmiotów z siedzibą w Polsce (w dalszej części nazywane podmiotami sprawozdawczymi), posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady (zwane dalej jednostkami zagranicznymi).

2011-06-08

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze,zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji. Liczba wydawanych pozwoleń na realizacje mieszkań i nowych budynków mieszkalnych, liczba mieszkań, których realizacje rozpoczęto, mieszkania w budowie, pozwolenia na budowe nowych budynków niemieszkalnych i innych obiektów budowlanych.

2011-06-07

Zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

2011-06-03

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w I kwartale 2011 r.

2011-06-01

Dokument prezentuje system statystyki migracji zagranicznych w Polsce

2011-06-01

Folder zawierający informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2010 r. oraz wybrane dane dla UE.
2011-06-01

Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy pracy osób pracujących w całej gospodarce narodowej w I kwartale 2011 r. Zamieszczono również dla porównania dane z I kwartału 2010 r.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020, przedstawionego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod adresem: http://ks.mkidn.gov.pl/. Statystyka Publiczna żywotnie zainteresowana jest rozwojem społeczeństwa obywatelskiego jako ważnym elementem strategii rozwoju Polski.


Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208, tel.: centrala: 22 608 30 00
Informatorium:  22 608 31 64 do 68, 22 608 31 61
Automatyczna informacja statystyczna: 22 608 31 35, 22 608 31 36
Copyright © 1995-2011 GUS